BirthdayJanuary 28, 1956
BirthplaceLefkosia, Cyprus
Age59
HoroscopeAquarius

Celebrity biographies

  1. About Thesia Panayiotou

    Full name: Thesia Panayiotou
    Professions: Composer, Music Department, Writer

  2. Thesia Panayiotou Family

  3. Sources

    http://www.imdb.com/name/nm0659130