BirthdayJune 7, 1933
BirthplaceChibia, Angola
Age82
HoroscopeGemini

Celebrity biographies

  1. About Noémia Delgado

    Full name: Noémia Delgado
    Professions: Editor, Director, Writer

  2. Noémia Delgado Family

  3. Sources

    http://www.imdb.com/name/nm0217045