BirthdaySeptember 29, 2009
BirthplaceLódz, Poland
Age6
Horoscope

Celebrity biographies

  1. About Michal Targowski

    Full name: Michal Targowski
    Professions: Music Department

  2. Michal Targowski Family

  3. Sources

    http://www.imdb.com/name/nm1297732